Selecteer uw regio

Meer informatie

Doos met sticker

Beschikbare loodgieters in regio 't Gooi

Teeuwissen Rioolreiniging

Teeuwissen Rioolreiniging Adres:
Teeuwissen Rioolreiniging
Postbus 117
1270 AC Huizen

Tel. 035 - 5252319
Fax. 035 - 5240982

Website. www.teeuwissen.com

Beschrijving:
Teeuwissen Rioolreiniging B.V. is een toonaangevend bedrijf in Nederland op het gebied van het ontstoppen, reinigen, aanleggen, onderhouden en inspecteren van riolen en het ledigen van olieafscheiders en vetafscheiders. Teeuwissen is werkzaam in geheel Nederland.

* Aanleg en onderhoud riolering
- Het aanleggen, onderhouden en vervangen van rioleringssystemen en bestratingen bij gemeenten, bedrijven en particulieren behoort tot onze activiteiten. Al het daarbij behorende graaf- en grondwerk en het transport wordt in eigen beheer uitgevoerd.

Wij installeren olie- en vetafscheidingsinstallaties en zandvangers. Met betrekking tot deze installaties kunnen wij conform de daartoe vereiste regelgeving en normering een capaciteitsberekening uitvoeren.

- Opsporen stankoverlast
Teeuwissen kan met behulp van een rookmachine op een snelle en eenvoudige wijze lekkage in rioolstelsels en/of leidingsystemen opsporen.

Het rioolstelsel wordt met behulp van een rookmachine vol geperst met rook. Deze rook komt op iedere plek naar buiten waar een scheur of open verbinding is met de omgevingslucht.
Hierdoor kan zonder hak of breekwerk snel een diagnose gesteld worden.

- Tanksanering
Het verrichten van tanksaneringen, zoals het saneren van huisbrandolie-, benzine-, en dieseltanks, behoort tot onze activiteiten.

Indien de locatie van de tank niet bekend is, kunnen wij deze opsporen met behulp van metaaldetectoren.

Tanksaneringen worden uitgevoerd volgens de geldende regelgeving, te weten de KIWA BRL-K 902 en de KIWA BRL-K 904. Tevens wordt door ons de reiniging van tanks verzorgd volgens de KIWA BRL-K 905.

* Riolering:
- ontstoppingsdienst
- hoofdriool
- kolken
- leidinginspectie
- pompgemalen

* Olie/Water/Slib
- ledigen en reinigen van olie-afscheiders
- onderhouden van olie-afscheiders
- principewerking olie-afscheidingsinstallatie
- Overige werkzaamheden

* Vet/Water/Slib
- ledigen en reinigen van vetafscheiders
- principewerking vetafscheider

Kijk op de website voor meer informatie of neem contact met ons op.

Plaatsen in de regio 't Gooi