Selecteer uw regio

Meer informatie

Doos met sticker

Beschikbare loodgieters in regio Alkmaar

Erko Installatietechniek

Erko Installatietechniek Adres:
Erko Installatietechniek
Adr Boomstraat 5
1624 CE Hoorn

Tel. 0229 - 237155

Website. www.erko.nl
Email. info@erko.nl

Beschrijving:
ERKO verdeelt haar markt in de volgende segmenten:

- Woningen
- Kleine utiliteitsbouw

ERKO voert de werkzaamheden uit als hoofdaannemer of als onderaannemer van een bouw(aannemers)bedrijf. De werkzaamheden bestaan uit het adviseren, leveren, installeren en onderhouden van de producten.


Nu onze woningen vol zitten met installatieleidingen zoals gas, water en riool moet u als gebruiker kunnen vertrouwen op een goed werkend en veilig leidingsysteem. U moet er toch niet aan denken dat er een ondeugdelijk gemonteerde leiding lek raakt met als gevolg lekkages of verstoppingen in het rioleringsysteem etc etc.

ERKO installatietechniek is hierin uw betrouwbare installateur om uw veiligheid en een goed functionerend leidingsysteem op te leveren en te waarborgen.

Wij realiseren voor u de aanleg, onderhoud, renovatie en reparatie van:

* Gasleidingen
* Waterleidingen
* Riolering
* Hemelwaterafvoer systeem

Plaatsen in de regio Alkmaar